Bouwkundige opname

Veelal vragen verzekeraars aan een aannemer om een bouwkundige opname van de belendingen te laten maken.

Een bouwkundige opname is het vastleggen van de bouwkundige toestand van de gebouwde omgeving, voordat met bouwactiviteiten begonnen wordt. Dit wordt door ons uitgevoerd door ervaren bouwkundigen op HBO-niveau.
Een verslag van een bouwkundige opname verschaft duidelijkheid en openheid voor alle betrokken partijen en kan conflicten voorkomen.

De bouwkundige opname van belendingen voorkomt onterechte schadeclaims als gevolg van bouwactiviteiten. Daarom is het altijd zinvol om een bouwkundige opname te laten uitvoeren, zelfs als de verzekeraar er niet naar vraagt.

Waarom een bouwkundige opname?
De bouwkundige opname van belendingen voorkomt onterechte schadeclaims als gevolg van bouwactiviteiten. Bovendien wordt aan betrokken omwonenden kenbaar gemaakt dat er met zorg wordt omgegaan met hun eigendommen.

Werkwijze

Voor aanvang van de bouwactiviteiten vindt er een grondige visuele inventarisatie plaats van de binnen- en buitenzijde van de belendende gebouwen. De bouwkundige staat wordt in een rapport vastgelegd en van de gebreken en onvolkomenheden worden foto’s gemaakt. Foto’s worden op een cd-rom bijgevoegd bij de rapportage.

Toegevoegde waarde

Door onze ruime ervaring kunnen wij risico’s bij bouwactiviteiten signaleren en eventuele
voorzieningen adviseren. Wanneer een bouwkundige opname? Een bouwkundige opname is in ieder geval gewenst bij:

 • Heiwerk in bebouwde omgeving
 • Damwanden plaatsen
 • Bronnering
 • Rioolrenovatie
 • Bodemsanering
 • Dijkverzwaring
 • Aanleg weg en spoortracés
 • Sloopwerkzaamheden
 • Zwaar transport

Voor wie werken wij?

Onze opdrachtgevers zijn:

 • Projectontwikkelaars
 • Bouwbedrijven
 • Ingenieurs- en adviesbureaus
 • Gemeenten
 • Particulieren

Deskundig en onafhankelijk

Kortom, een bouwkundige opname door de ervaren professionals van Syntax taxatie & advies :

 • Verschaft duidelijkheid en openheid voor alle betrokken partijen
 • Voorkomt (onnodige) conflicten
 • Is een belangrijk stuk gereedschap bij schadeclaims