Verzekeringstaxaties

Taxatie t.b.v. de verzekering
Deskundigentaxatie conform artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek.

Na een calamiteit dient de grootte van de schade vastgesteld te worden. De waarderingsgrondslag kan dan de dagwaarde zijn.

De verzekerde waarde kan echter ook vooraf worden vastgelegd in een taxatierapport. Hierop is een wettelijke regeling van kracht, welke is beschreven in Artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek.

Bij een taxatie wordt de nieuwwaarde (soms de vervangingswaarde) of herbouwwaarde van een object door een deskundige bepaald en in rapportvorm aan de verzekeraar ter beschikking gesteld.

Wat is een taxatie
Elke taxatie bestaat uit twee elementen:

  • De opname of inventarisatie
  • De waardebepaling

De opname/inventarisatie is voor elke vorm van taxatie gelijk, maar de waardebepaling is afhankelijk van de grondslag van de taxatie.

Een verzekeringstaxatie heeft immers een andere waarderingsgrondslag dan een
economische taxatie.

Indien zowel een economische taxatie als ook een verzekeringstaxatie uitgevoerd
dienen te worden, hoeft de inventarisatie/opname slechts een keer te
geschieden.

Een taxatie is een waardegarantie op een verzekeringspolis – zie ook het voorbeeld verderop.

Wettelijke regeling
Door deskundigen getaxeerde polis: indien het verzekerd voorwerp vooraf is gewaardeerd door deskundigen, bij partijen daartoe benoemd en desgevorderd door de rechter beëdigd, kan de verzekeraar niet daartegen opkomen tenzij geval van bedrog; alles behoudens de bijzondere uitzonderingen bij de wet gemaakt.

Geldigheidsduur
Een taxatierapport heeft een wettelijke geldigheidsduur van drie jaar, welke voor gebouwen met een indexclausule op de polis veelal verlengd kan worden tot zes jaar. Elk taxatierapport wordt specifiek voor iedere situatie en behoefte, dus op maat,
samengesteld. Een helder en objectief inzicht, branchekennis en inlevingsvermogen van de taxateurs waarborgen daarbij de kwaliteit.

Een voorbeeld
Stel: Er ontstaat brand in uw bedrijf waarbij de kantoorinventaris geheel verloren gaat. Het kantoor is acht jaar geleden nieuw ingericht voor € 40.000,-. Een nieuwe inrichting zal nu € 48.000,- kosten. De gemiddelde afschrijvingstermijn voor inventarissen is tien jaar. De totale inventaris van uw organisatie is verzekerd voor € 1.000.000,-

Hoe zal de schade worden vastgesteld?
Zonder taxatierapport kan de schade worden vastgesteld op basis van dagwaarde, ook al heeft u een nieuwwaardepolis.* De dagwaarde is in dit geval nog maar 20 % van de nieuwwaarde, waardoor de dagwaarderegeling van de polis in werking treedt. De door de expert vastgestelde schade zal zijn: 20 % van € 48.000,- = € 9.600,-. Ook is het denkbaar dat de expert vaststelt, dat de totale verzekerde waarde € 1.200.000,- moet zijn, waardoor een onderverzekering ontstaat. Het door de verzekeraar uit te keren schadebedrag wordt dan: 10/12 x € 9.600,- = € 8.000,-

U denkt misschien dat dit niet kan gebeuren! Niets is minder waar. Elke dag worden verzekerden en schadeexperts geconfronteerd met dit soort problemen.

* Elke polis, ook als er sprake is van nieuwwaardeclausule, geeft voor zaken waarvan de dagwaarde lager is dat 40 % van de nieuwwaarde, maximaal dekking voor de dagwaarde. Met een geldig taxatierapport wordt de schade vastgesteld op basis van de getaxeerde waarde. In het rapport zou de kantoorinventaris dan op € 48.000,- gewaardeerd zijn. De schade zal dan zonder enige discussie op € 48.000,- kunnen worden vastgesteld. De verzekerde waarde zal op basis van
het taxatierapport toereikend zijn. Het door de verzekeraar uit te keren schadebedrag wordt dan € 48.000,-.

U merkt het verschil:
Met een geldig taxatierapport:

  • Weet u direct wat er verloren ging
  • Is de waarde gegarandeerd
  • Is de verzekerde waarde altijd goed
  • Zijn afschrijvingsreserves niet nodig
  • Kan de schade snel worden geregeld.

Lees meer over: