Actuele prijslijst diensten

Verzekeringstaxaties

Een deskundigentaxatie kunnen wij uitvoeren op basis van de navolgende tarieven per € 1.000,- getaxeerde waarde.

Gebouwen

 • Woonhuizen € 1,00
 • Kleine en middelgrote oudere bedrijfsgebouwen € 0,85
 • Standaard bedrijfsgebouwen op industrieterrein € 0,65
 • Kantoorgebouwen € 0,50
 • Ziekenhuizen en gebouwen in de gezondheidszorg € 0,30
 • Grote complexen op aanvraag
 • Concerns met veel vergelijkbare vestigingen op aanvraag

Inventaris

 • Horeca, kantoren en winkels € 1,50
 • Ziekenhuizen en gezondheidszorg € 1,25
 • Kleine en middelgrote industriële bedrijven € 0,85
 • Grafische bedrijven € 0,65
 • Grote industriële bedrijven op aanvraag
 • Concerns met veel vergelijkbare vestigingen op aanvraag

Bij hertaxatie kan een korting van 25 tot 40 % worden gegeven, afhankelijk van de bruikbaarheid van het bestaande rapport.
Voor elke taxatie geldt een minimumtarief van € 275,- per opdracht of combinatie van opdrachten.

Taxaties van bedrijfsinventarissen met betrekking tot actuele waarden, executiewaarden en andere bedrijfseconomische waarderingen voeren wij uit op basis van ons uurtarief.
Voor bijzondere projecten, bijvoorbeeld complexen van Verenigingen van Eigenaren, zijn vaste prijsafspraken mogelijk.
In geval van gecombineerde opdrachten, bijvoorbeeld een verzekeringstaxatie in combinatie met een taxatie ten behoeve van een financiering, gelden de genoemde taxatietarieven, waarbij het extra werk op basis van het uurtarief wordt berekend.
Het uurtarief is € 110,- voor de door de taxateur bestede uren.

Alle voornoemde tarieven zijn exclusief BTW, eventuele reis- en verblijfskosten.