Overige diensten

Bouwtechnische keuringen
Kopen of niet kopen van een woning?
Een bouwtechnisch rapport geeft u inzicht in de bouwkundige staat van de woning en de eventuele kosten.

U voldoet ook aan uw wettelijke onderzoeksplicht en schept ruimte voor de prijsonderhandeling.
Onze ervaren inspecteur adviseert u graag.

Deskundigenonderzoek bij geschillen
Dit betekent een onafhankelijk specialistisch onderzoek naar een geconstateerd gebrek of schade.
In een helder expertiserapport worden gebreken en/of schade nauwkeurig vastgelegd door een Register-Expert.