Economische taxaties

Bedrijfseconomische waarderingen
Inzicht in de waarde van de onderneming bij een aan- of verkoop of een fusie vraagt om een professionele waardering van alle bedrijfsonderdelen.

Als vervolg, of in combinatie met een verzekeringstaxatie kan een economische taxatie een logische, volgende stap zijn.

Per situatie zal de juiste waarderingsmethode met de juiste waarderingsgrondslag beoordeeld moeten worden. Op basis van onze rapportage kunnen dan weloverwogen beslissingen genomen worden.

Wij zijn u graag van dienst met ons advies.