Contra Expertises

Wat is de werkelijke waarde van uw verzekeringspolis?

Wanneer zich een schade voordoet treedt de verzekeringsovereenkomst in werking. De verzekeraar benoemt de schade-experts, die de schade moeten vaststellen.

Volgens de verzekeringspolis heeft u het recht tot benoeming van een eigen deskundige – de zogenaamde contra-expert. Wij leveren u de noodzakelijke bijstand op het moment dat het er werkelijk toe doet. Wij staan u bij met onze ruime ervaring in schadebehandeling als uw eigen onafhankelijke belangenbehartiger.

De kosten van een contra-expertise worden over het algemeen gedekt op uw verzekeringspolis.

Contra-expertise
Expertises en contra-expertises behoren al sinds jaar en dag tot ons dagelijks werk. Hierbij stellen wij het belang van gedupeerde centraal.
Om tot een gedegen afwikkeling van een voor gedupeerde cruciale schade te kunnen komen dient de betreffende expert te beschikken over voldoende kennis van verzekeringszaken. Hij moet een schaderelevante interpretatie van de polis met zijn voorwaarden op het meest belangrijke moment, namelijk direct na de schadegebeurtenis, kunnen toepassen. Daarnaast moet hij over een omvangrijke kennis van de ingewikkelde procedure rondom de eerste hulp na de schadegebeurtenis beschikken.

Behalve de proces- en verzekeringsgerelateerde zaken moet hij ook kunnen bogen op voldoende vakkennis. Daarnaast is een jarenlange ervaring een groot voordeel in de onderhandelingen met vakmensen uit het bedrijfsleven en vakmensen uit de verzekeringswereld.

Syntax taxatie & advies beschikt over deze unieke combinatie van eigenschappen. Zowel in de communicatie naar alle betrokken partijen als ook naar de verzekeringswereld staat Syntax taxatie & advies sterk in zijn schoenen.

De schadelijdende partij kan hiermee zijn voordeel doen. Want door de jarenlang opgebouwde expertise in schaderegelingen beschikken wij over de benodigde slagvaardigheid juist op die momenten die de voortgang van de schaderegeling bepalen.
Aangezien schades altijd op een onverwacht moment optreden, wordt er van het verzekeringsintermediair een bepaalde mate van slagvaardigheid verwacht. Deze kan zich het best daarin uiten, dat er een goede contra-expert ingeschakeld wordt, welke het vertrouwen van de assurantieadviseur geniet. Het is daarom aan te bevelen om niet af te wachten tot de schade ontstaat, maar altijd het juiste adres achter de hand te hebben.

Immers, ieder zijn vak!

Overigens, de kosten van een contra-expertise zijn volgens de polisvoorwaarden over het algemeen voor rekening van verzekeraars.