Taxaties

In verband met de vereiste continuïteit na een grote schade van bedrijven en instellingen is het van het grootste belang dat de te verzekeren zaken, zoals gebouwen en inventaris op de juiste wijze gewaardeerd zijn. Deze zorg nemen wij u graag uit handen.

Een taxatierapport volgens artikel 7:960 BW is het enige rechtsgeldige en waterdichte middel om tegelijkertijd onderverzekering en toepassing van de dagwaardeclausule uit te sluiten.

Ons taxatierapport wordt door uw verzekeraar als onafhankelijk geaccepteerd en maakt deel uit van de verzekeringsovereenkomst tussen u en uw verzekeraar. Het rapport is bindend voor beide partijen.

Kortom: zekerheid.

Lees meer over: